Chlieb náš každodenný


Štvrtok 19. septembra 2019

Kaz 3,1-14

Prís 24,15-34

Pravý čas

"Všetko krásne urobil vo svojom čase..." (Kaz 3,11).

Keď som kupovala letenku našej najstaršej dcére, ktorá odchádzala na vysokú školu, rozplakala som sa. Pri spomienkach na osemnásť rokov každodenného života s ňou a pri pomyslení na jej odchod som zrazu zosmutnela. Nepripravila by som ju však o príležitosť, ktorú má pred sebou, len preto, že mi bude chýbať. Ide o dôležitý životný krok a je na čase, aby sa vydala na novú cestu objavovania dospelosti.

Kým sa obdobie detstva blíži ku koncu, ďalšie začína. Nepochybne prinesie nové výzvy i potešenia. Šalamún, tretí kráľ Izraela, napísal, že "všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas" (Kaz 3,1). My ľudia máme málo kontroly nad životnými situáciami - či už sú priaznivé alebo nie. Boh však vo svojej úžasnej moci urobil "všetko krásne... vo svojom čase..." (v. 11).

V časoch zármutku môžeme veriť, že Boh z nich vznesie niečo dobré v pravý čas. Potešenia i radosti možno prichádzajú a odchádzajú, ale Božie dielo "trvá naveky" (v. 14). Možno nie každé obdobie prinesie úžitok, pretože niektoré z nich sú dosť bolestivé, ale Boh do nich môže vniesť krásu.

Otče, Ty si dopustil, aby bolo aj ťažké obdobie v mojom živote. Pomôž mi byť v ňom spokojný a uvedomovať si Tvoju moc a silu.

Myšlienka: Boh prináša krásu do všetkých období.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny