Chlieb náš každodenný


Streda 28. októbra 2020

Sdc 6,1;11-16

Nm 32,1-24

Kráčaj ako hrdina

"Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho: Hospodin s tebou, odvážny hrdina!" (Sdc 6,12).

Osemnásťročná Ema verne rozpráva o Ježišovi na miestach, kde sa práve nachádza. Stretáva mnoho odporcov, ktorí jej vytýkajú radosť a oduševnenú lásku pre Krista. Niektorí na ňu útočia poznámkami o jej fyzickom vzhľade, iní o nedostatku inteligencie kvôli oddanosti Bohu. Hoci sa nemilé slová zarezávali hlboko do Eminho srdca, naďalej šírila evanjelium s odvážnou vierou a láskou k Ježišovi i ostatným.

Niekedy je však v pokušení veriť, že jej totožnosť a hodnotu určuje ľudská kritika. Keď sa to deje, prosí Boha o pomoc, modlí sa za svojich neprajníkov, pripomína si slová Písma a vytrváva vďaka Duchom inšpirovanej odvahe a istote.

Gideón čelil zúrivým utláčateľom - Midjánčanom (Sdc 6,1-10). Hoci ho Boh nazval "odvážnym hrdinom", Gideón sa nedokázal vzdať pochybnosti, neistôt a obmedzení, ktoré si sám stanovil (v. 11-15).

Pri viacerých príležitostiach spochybňoval Hospodinovu prítomnosť a vlastnú spôsobilosť, ale nakoniec sa vo viere vzdal.

Ak dôverujeme Bohu, môžeme žiť s vierou, že čo o nás hovorí, je pravda. Aj keď nás prenasledovanie zvádza k pochybnosti o našej totožnosti, milujúci Otec dokazuje svoju prítomnosť a bojuje za nás. Prehlasuje, že môžeme kráčať ako odvážni hrdinovia vyzbrojení Jeho dokonalou láskou, strážení Jeho nekonečnou milosťou a zaistení v Jeho spoľahlivej pravde.

Na zamyslenie: Ktoré verše ti pomáhajú ostať pevným, keď si v pokušení spochybňovať svoju totožnosť a hodnotu? Čo ti môže pomôcť obrániť sa voči slovným útokom?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny