Chlieb náš každodenný


Piatok 24. mája 2019

Ž 4

1Sam 10,1-16

Nevieš zaspať?

"V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok" (Ž 4,9).

Čo ti v noci bráni spať? Nedávno som nevedel zaspať, otáčal som sa a prehadzoval v posteli a snažil som sa nájsť riešenie istého problému. Nakoniec som sa začal trápiť ešte aj nad tým, že sa nevyspím a na ďalší deň nebudem zvládať to, čo ma čaká! Zdá sa vám to povedomé? Problémové vzťahy, neistá budúcnosť alebo iné veci môžu spôsobiť, že z času na čas podľahneme starostiam.

Keď kráľ Dávid písal Žalm 4, bol vo veľmi zlej situácii. Ľudia mu neopodstatnenými obvineniami ničili povesť (v. 3) a niektorí pochybovali o jeho schopnosti vládnuť (v. 7). Dávid sa pravdepodobne hneval, akí sú voči nemu nespravodliví.

Mohol by sa tým zožierať celé noci. Napriek tomu čítame tieto zvláštne slová: "V pokoji si ľahnem a zaspím" (v. 9). Kazateľ Charles Spurgeon nádherne vysvetľuje 9. verš: "Tým, že si ľahol... sa [Dávid] vložil do rúk niekoho iného.

Urobil to bezvýhradne, a keďže nemal starosti, spal. Bola to dokonalá dôvera." Čo vzbudilo túto dôveru? Dávid mal od začiatku istotu, že Boh mu odpovie na modlitby (v. 4) a bol si istý, že keď sa Boh rozhodol milovať ho, s láskou naplní aj jeho potreby.

Nech nám Boh pomôže spočinúť v Jeho moci a prítomnosti vtedy, keď nás ohrozujú starosti. V Božom zvrchovanom a láskavom náručí si môžeme "ľahnúť a zaspať".

Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma počuješ, keď k Tebe volám. Nič nie je pre Teba priťažké a vždy robíš to, čo je pre mňa najlepšie. Odovzdávam Ti svoje starosti a spočívam v Tvojej prítomnosti.

Myšlienka: Môžeme sa spoľahnúť na absolútne spoľahlivého Boha.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny