Chlieb náš každodenný


Sobota 8. mája 2021

Ž 96

Dan 3,31 - 4,24

Nemý muž

"... Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály..." (Ž 96,4).

Muž na vozíku v dome dôchodcov s radosťou počúval, ako skupina školákov spieva o Ježišovi. Neskôr, keď sa s ním niektorí z nich snažili komunikovať, zistili, že je nemý. Po cievnej mozgovej príhode stratil reč. Študenti sa nemohli s mužom rozprávať, preto sa mu rozhodli spievať.

Keď začali, stalo sa niečo úžasné. Nemý muž sa k nim zrazu pridal tak ako len bol schopný. Hlasno a s nadšením sa pridal k piesni "Ó, veľký Bože" spolu s novými priateľmi.

Pre všetkých to bola mimoriadna chvíľa. Láska tohto muža pre Boha zrútila všetky prekážky a vyliala sa v podobe počuteľnej chvály - úprimného, radostného chválospevu. Aj nám z času na čas niečo bráni v uctievaní. Možno sú to nezhody vo vzťahu, finančné problémy alebo to môže byť srdce, ktoré vo vzťahu s Bohom ochladlo.

Nemý priateľ je pripomienkou, že veľkosť a vznešenosť nášho všemohúceho Boha môže prekonať akúkoľvek prekážku.

"Ó, veľký Bože, Tvorca všehomíra, aj moja pieseň k Tebe nesie sa. Tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, na Tvoje slovo vznikli nebesá."

Zápasíš s uctievaním? Premýšľaj nad veľkosťou Boha pri čítaní 96. žalmu a možno aj tvoje prekážky a námietky nahradí chvála.

Veľký Bože, moja pieseň sa nesie k Tebe. Si mocný Boh, si lásky Pán!

Na zamyslenie: Čo môžeš vyhlásiť o Bohu zo Žalmu 96? Čo ti niekedy bráni, aby si Ho chválil? Ako sa môže tvoje ticho premeniť na oslavu? 71 71


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny