Chlieb náš každodenný


Sobota 25. januára 2020

1Pt 2, 1-10

Ez 7,1-27

Široký záber

"Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, Jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla" (1Pt 2, 9).

Počas vysielania slávnostného zahájenia úradu prvého afroamerického prezidenta Spojených štátov kamera ukázala pohľad na obrovský, takmer dvojmiliónový dav ľudí, ktorí sa zišli, aby boli svedkami historickej udalosti. Spravodajca vysielania poznamenal: "Práve sa nám podarilo kamerou zachytiť široký záber masy ľudí, tiahnucej sa od Lincolnovho pamätníka až po sídlo amerického senátu".

Písmo ponúka náhľad na ešte väčší zástup, zjednotený vierou v Ježiša Krista: "Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, Jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla" (1Pt 2, 9).

Nejedná sa o obraz niekoľkých vyvolených, ale o mnoho vykúpených ľudí "... z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa" (Zj 5,9). Dnes sme roztrúsení po svete, kde sa mnohí cítia osamelí a trpia za oddanosť Ježišovi. Cez objektív Božieho Slova však vidíme široký záber bratov a sestier vo viere, spoločne stojacich na slávu Toho, ktorý nás vykúpil a urobil z nás Jeho deti.

Pridajme sa spolu k chvále Jediného, ktorý nás vyviedol z tmy do svetla!

Pane, súhlasíme, že Ty si hodný všetkej chvály. My, Tvoj ľud, stojíme v bázni pred Tebou.

Myšlienka: Za čo môžeš vzdať Bohu chválu?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny