Chlieb náš každodenný


Utorok 23. júla 2019

Jer 23,20-24

Mt 12,1-8

Starostlivá ochrana

"Či ja nenapĺňam nebesá i zem? - znie výrok Hospodina (Jer 23,24).

Tesne pred odchodom do školy som sa opýtala syna, či si vyčistil zuby. Neodpovedal, tak som sa spýtala znova a pripomenula som mu, aké dôležité je hovoriť pravdu.

Moje mierne napomenutie ním vôbec nepohlo a žartovne mi odvetil, že by som mala do kúpeľne nainštalovať bezpečnostnú kameru. Potom by som mohla osobne skontrolovať, či si naozaj umyl zuby a on by nebol v pokušení klamať.

Aj keď nám bezpečnostná kamera môže pripomínať, že máme dodržiavať pravidlá, predsa existujú miesta, kde si nás nikto nevšíma. Tiež existujú spôsoby, ako sa môžeme vyhnúť sledovaniu. Môžeme sa vyhnúť kamere alebo ju nejakým spôsobom oklamať, ale klameme sami seba, ak si myslíme, že sa ukryjeme pred Božím zrakom.

Boh sa pýta: "Ak sa niekto akokoľvek skryje, či ho nevidím?" (Jer 23,24). V tejto otázke je povzbudenie i varovanie. Varovanie je v tom, že pred Bohom sa nemôžeme ukryť. Nemôžeme pred Ním ujsť ani Ho oklamať. Vidí všetko, čo robíme. Povzbudenie je v tom, že ani na zemi ani na nebi nie je žiadne miesto, kde by sme boli mimo starostlivého pohľadu nášho nebeského Otca. Dokonca aj keď sa cítime sami, Boh je pri nás. Kdekoľvek dnes budeme, nech nás vedomie tejto pravdy povzbudzuje, aby sme kráčali v poslušnosti

Jeho Slovu a tešili sa z toho, že On nad nami bdie.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že nikde nie som mimo Tvojho láskyplného pohľadu. Viem, že ma vidíš, a tak mi pomôž ctiť Ťa slovami aj skutkami.

Myšlienka: Nikdy nie sme mimo starostlivej ochrany nášho nebeského Otca.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny