Chlieb náš každodenný


Nedeľa 31. mája 2020

Jn 14,15-18

Ž 150

Letnice - zoslanie Ducha Svätého

Nikdy nie si sám

"... On vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky - Ducha pravdy..." (Jn 14,16-17).

Priateľa zaujala kultúra súdržnosti národa v Indonézii. Majú vypracovaný koncept s názvom gotong royong, čo znamená "vzájomná výpomoc". Takáto výpomoc sa praktizuje v dedinách, v ktorých susedia spolupracujú na oprave niekoho strechy či prestavbe mosta alebo cesty. Aj v mestách ľudia chodia spolu - napríklad k doktorovi. Nikdy teda nie sú sami.

Veriaci v Ježiša na celom svete sa radujú vo vedomí, že ani my nie sme nikdy sami. Náš stály a večný spoločník je Duch Svätý, tretia osoba Svätej Trojice. Nebeský Otec dal Božieho Ducha každému nasledovníkovi Krista, "aby bol s Ním až naveky" (Jn 14,16). Je oveľa viac ako len verný priateľ.

Ježiš zasľúbil, že Boží Duch príde po tom, ako skončí Jeho čas na Zemi. "Nenechám vás ako siroty,..." povedal Ježiš (v. 18).

Namiesto toho Duch Svätý - "Duch pravdy", ktorý "zostáva pri vás a bude vo vás" - prebýva v každom, kto prijme Krista ako svojho Spasiteľa (v. 17).

Duch Svätý je náš Pomocník, Tešiteľ, Podpora a Radca - nepretržitý spoločník vo svete, v ktorom môže samota sužovať ľudí. Zostávajme vždy v Jeho utešujúcej láske a pomoci.

Bože, ďakujem, že si nám zanechal Ducha Svätého, ktorý žije v tých, ktorí Ti patria. Ďakujem za túto útechu a pomoc.

Myšlienka: Ježiš prisľúbil, že nás bude sprevádzať Duch Svätý, ktorý nás nikdy neopustí.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny