Chlieb náš každodenný


Pondelok 10. augusta 2020

Sk 15,12-21

2Kor 4,1-6

Moc povzbudenia

"A keď Barnabáš a Pavol rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich prostredníctvom medzi pohanmi, celé zhromaždenie zmĺklo a počúvali" (Sk 15,12).

Ako malý chlapec sa Benjamin West pokúsil namaľovať obrázok svojej sestry, ale vyšla z toho len čarbanica. Matka sa pozrela na jeho výtvor, pobozkala ho na čelo a poznamenala: "Však to je Sally!" Neskôr povedal, že jej bozk z neho spravil umelca - a veľkého amerického maliara, ktorým sa neskôr stal. Povzbudenie je silný zážitok!

V začiatkoch Pavlovej služby ho veriaci nepovažovali za veľmi dôveryhodného, až kým Barnabáš nepotvrdil jeho povolanie. Práve vďaka Barnabášovmu povzbudeniu ho cirkev prijala medzi seba (Sk 9,27).

Barnabáš povzbudzoval aj začínajúci zbor v Antiochii a pomáhal im stať sa jedným z najvplyvnejších zborov v období Skutkov apoštolov (11,22-23). A vďaka povzbudeniu Barnabáša a Pavla prijal jeruzalemský zbor aj veriacich z pohanov (15,19).

Na viacerých príkladoch tu vidíme, že príbeh ranej cirkvi je príbehom povzbudzovania. To isté by malo platiť aj pre náš život. Ak si myslíme, že povzbudenie znamená len povedať niekomu niečo pekné, neuvedomujeme si trvalú silu, ktorú v sebe ukrýva.

Je to jeden z prostriedkov, ktorý Boh používa na formovanie života jednotlivcov, ale i cirkvi.

Nebeský Otče, pomôž mi vidieť skutočnú hodnotu povzbudzovania. Prosím, pomôž mi povzbudzovať ľudí okolo seba.

Myšlienka: Ďakuj Bohu za povzbudenia a snaž sa aj ty povzbudzovať ďalších.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny