Chlieb náš každodenný


Utorok 17. júla 2018

Jn 5,17-20

Jn 6,28-40

Presne ako otec

"Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn." (Jn 5,19)

Je zaujímavé pozorovať dieťa, ktoré napodobňuje svojich rodičov. Často napríklad vidíme, ako malý chlapec, sledujúc svojho otca pri šoférovaní auta, opakuje jeho pohyby.

Pamätám si, keď som ako dieťa robil to isté. S veľkou radosťou som opakoval presne to, čo robil môj ocko - a myslím si, že jeho ešte viac bavilo pozorovať ma, ako sa ho snažím napodobňovať. Myslím si, že Boh sa s rovnakou radosťou díval na svojho milovaného Syna, keď Ho videl robiť presne to, čo robil Jeho Otec - ujímal sa stratených, pomáhal núdznym a uzdravoval chorých. Ježiš povedal: "Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn" (Jn 5,19).

Aj my sme povolaní k tomu, aby sme "...napodobňovali Boha ako milované deti a žili v láske..." (Ef 5,1-2). Keď rastieme do Kristovej podoby, učme sa milovať tak, ako miluje náš Otec, odpúšťať tak, ako On odpúšťa, starať sa o iných tak, ako sa On

o nich a o nás stará a žiť tak, ako sa Jemu páči. Je potešením napodobňovať Jeho činy v moci Ducha svätého a vo vedomí, že našou odmenou je láskyplný, nežný pohľad milujúceho Otca. Ježišu, ďakujeme Ti, že nám ukazuješ cestu k Otcovi. Pomôž nám byť každý deň stále podobnejšími Tebe a Tvojmu Otcovi.

Myšlienka: Otec nám dal Ducha, aby nás urobil podobnými svojmu Synovi.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny