Chlieb náš každodenný


Sobota 27. februára 2021

Mich 7,18 - 20

Heb 4,1 - 13

Preukazovanie milosrdenstva

"... Rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy" (Mich 7,19).

"Vo chvíľach, keď sa stane tragédia či dokonca ublíženie, máme možnosť preukázať milosrdenstvo alebo si vynucovať pomstu," poznamenal nedávno trúchliaci muž.

"Ja som si zvolil milosrdenstvo." Manželka kazateľa Erika Fitzgeralda zahynula počas autonehody, zapríčinenej vyčerpaným požiarnikom, ktorý zaspal počas jazdy domov. Prokurátori chceli vedieť, či žiada Erik najvyšší trest. Kazateľ sa rozhodol praktizovať odpustenie, o ktorom tak často kázal. Na prekvapenie sa napokon s požiarnikom spriatelili.

Erik Fitzgerald žil z milosti prijatej od Boha, ktorý mu odpustil všetky hriechy. Prostredníctvom skutkov uviedol do praxe slová proroka Micheáša, chváliaceho Boha za ospravedlnenie hriechu a odpúšťanie priestupkov (Mich 7,18). Prorok úžasne používa obraznú reč na vypovedanie toho, ako ďaleko až Boh ide v odpúšťaní svojmu ľudu a hovorí, že On "rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy" (v. 19). Požiarnik dostal v ten deň dar slobody, ktorá ho priblížila k Bohu.

Nech čelíme akýmkoľvek ťažkostiam, vedzme, že Boh k nám vystiera ruku a pozýva nás do svojej otvorenej láskyplnej náruče, kde nájdeme bezpečie. "... V tom má záľubu, že udeľuje milosť" (v. 18). Ak prijmeme Jeho lásku a milosť, dá nám silu odpustiť ľuďom, ktorí nás zranili, a to až do takej miery, ako to urobil kazateľ Erik.

Na zamyslenie: Ako zareaguješ na príbeh úžasného odpustenia? Spomenieš si na niekoho, komu potrebuješ odpustiť? Ak áno, popros Boha o pomoc.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny