Chlieb náš každodenný


Streda 27. marca 2019

Mk 4,26-29

1Kor 9,19-27

Sláva Pestovateľovi

"A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast" (1Kor 3,7).

Jedného dňa som si na našom dvore všimla neočakávaný pás žltej farby napravo od príjazdovej cesty. Šesť pestrých stebiel narcisov, stiesnených medzi dvomi veľkými kameňmi, rozkvitlo do výšky. Keďže som nesadila, nehnojila ani zámerne nepolievala cibuľky, nevedela som si vysvetliť, ako a prečo tu kvety pučali.

Ježiš vyobrazil tajomstvo duchovného rastu v podobenstve o klíčiacom semene. Prirovnáva Božie kráľovstvo k farmárovi, ktorý seje zrno do zeme (Mk 4,26). Pestovateľ pravdepodobne urobil, čo vedel, aby sa postaral o pôdu. Ježiš však povedal, že semeno vyklíčilo bez ohľadu na to, či muž zaspal, zobudil sa alebo dokonca porozumel rastovému procesu (v. 27-28). Statkár vyťažil z úrody (v. 29), hoci jej vývin nezávisel od jeho konania či porozumenia procesom pod povrchom pôdy.

Klíčenie semien v Ježišovom podobenstve, podobne ako kvitnutie narcisov na dvore, nastalo v Božom načasovaní a vďaka Jeho moci rastu. Bez ohľadu na to, či zvažujeme duchovný rast alebo Boží plán rozšíriť cirkev, kým Ježiš znova nepríde; Pánove zázračné cesty nie sú závislé na našich schopnostiach či porozumení Jeho práci. Boh nás stále pozýva k poznávaniu, službe a chvále Pestovateľa. Môžeme žať výhody duchovnej zrelosti, ktorú pestuje v nás a cez nás.

Pane, ďakujem, že dávaš duchovný rast a používaš si nás na službu ľuďom pri zväčšovaní svojho kráľovstva.

Myšlienka: Boh si zaslúži slávu za rast svojho ľudu a kráľovstva.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny