Chlieb náš každodenný


Utorok 22. januára 2019

Jk 1,1-12

Lv 3,1-17

Je to o postoji

"... Majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky" (Jk 1,2).

Regina prišla domov z práce znechutená a unavená. Deň začal zlými správami od priateľky a tak isto pokračovali stretnutia s kolegami, ktorí odmietali akýkoľvek jej návrh. Keď sa Regina modlila, pomyslela si, že bude najlepšie dnešné napätie "hodiť za hlavu" a prekvapiť priateľku

Máriu svojou návštevou v domove dôchodcov. Priniesla jej kvety a nálada sa zmenila k lepšiemu, keď sa Mária rozrozprávala, aký je k nej Pán dobrý. "Mám svoju vlastnú posteľ a stoličku, jedlo trikrát za deň a sestričky mi pomáhajú. Boh mi dokonca z času na čas pošle do okna sýkorku, lebo vie, že ich mám rada a On má rád mňa."

Je to o postoji a pohľade na situáciu. Presne o tom vypovedá aj známa fráza: "Život sa skladá z 10% toho, čo sa stane, a z 90% toho, ako na to zareagujeme."

Ľudia, ktorým Jakub napísal, boli roztržití pre prenasledovanie a požiadal ich, aby zmenili svoj pohľad na ťažkosti. Vyzval ich slovami: "... Majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky" (Jk 1,2). Každý sme na vlastnej ceste učenia sa dôvere Bohu v zložitých okolnostiach. Radostná perspektíva, o ktorej Jakub hovoril, prichádza, keď sa naučíme vidieť, že Boh môže použiť ťažkosti na dozretie a rast našej viery.

Pane, prosím meň môj postoj k ťažkým situáciám. Naplň ma radosťou, vytrvalosťou a zrelosťou.

Myšlienka: Boh môže premeniť čas zármutku na čas rastu.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny