Chlieb náš každodenný


Štvrtok 23. januára 2020

Mt 15, 1-11; 16-20

Ez 5,1-17

Snaha zapôsobiť

"Zo srdca totiž pochádzajú zlé myšlienky... To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú..." (Mt 15, 19-20).

Keď sa trieda vysokoškolákov vybrala na výlet, profesor skoro nespoznal jednu zo žiačok. V škole pod dlhými nohavicami nosila topánky s vysokými opätkami, ale vo vychádzkovej obuvi mala menej než meter a pol. "S opätkami som taká, akou by som chcela byť," zasmiala sa. "V obyčajných topánkach som to však skutočná ja."

Fyzický výzor presne neurčuje, kým sme. Srdce je to, na čom záleží. Ježiš mal pre majstrov zovňajšku-veľmi pobožných "farizejov a učiteľov zákona"-silné slová.

Pýtali sa Ho, prečo si Jeho učeníci pred jedlom neumyli ruky, keď kážu náboženské tradície (Mt 15, 1-2). Ježiš sa opýtal: "A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoju tradíciu?" (v. 3). Následne poukázal na to, ako si v zákone vytvorili "zadné dvierka", aby si udržali majetok a nemuseli sa napríklad starať o rodičov (v. 4-6). Tým si ich zneuctili a porušili piate prikázanie (Ex 20, 12).

Ak si zakladáme na zovňajšku a hľadáme medzery v jasných Božích prikázaniach, zneucťujeme podstatu Jeho zákona. Ježiš povedal, že "zo srdca totiž pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá,..." (Mt 15, 19). Jedine Boh nám skrze spravodlivosť Syna Ježiša dokáže dať čisté srdce.

Pane, sme náchylní zapôsobiť na Teba či iných. Pomôž nám byť otvorenými a pravdivými vo vzťahoch a tešiť sa z obnoveného srdca, ktoré môžeme mať skrze Tvoje odpustenie.

Myšlienka: Keď je naším úmyslom zapáčiť sa druhým, nepáčime sa Bohu.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny