Chlieb náš každodenný


Nedeľa 21. apríla 2019

Jn 13,1-17

Mt 28,1-7

Veľkonočná nedeľa

Umývadlo lásky

"Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy..." (Jn 13,5).

Pred mnohými rokmi sa učiteľ na hodine fyziky opýtal, akej farby je zadná stena triedy. Mali sme mu odpovedať bez toho, aby sme sa pozreli. Nikto z nás nevedel odpoveď, keďže sme si jej farbu nikdy nevšimli.

Niekedy nám jednoducho uniknú alebo prehliadneme veci v živote, pretože nemôžeme vnímať každý detail. Častokrát nevidíme to, čo tam po celý čas bolo. Mne sa stala podobná vec, keď som si nedávno znova čítal o Ježišovi, keď umýval svojim učeníkom nohy. Mnohí poznajú tento príbeh, keďže sa často číta počas Veľkonočného týždňa. Udivuje nás, že Spasiteľ a Kráľ sa ponížil, aby svojim učeníkom umyl nohy. Počas Ježišovho života na zemi boli dokonca aj židovskí sluhovia odbremenení od tejto úlohy, lebo bola vnímaná pod ich úroveň. Predtým mi však ušla skutočnosť, že Ježiš, ktorý bol človekom a Bohom v jednom, umyl aj

Judášove nohy. Hoci vedel, že Judáš ho zradí, - ako čítame v Jánovi 13,11 - pokoril sa. Láska "vyliata v umývadle plnom vody" - láska, o ktorú sa podelil dokonca aj so svojím zradcom. Keď budeme premýšľať nad udalosťami tohto týždňa vrcholiacimi oslavou Ježišovho vzkriesenia, prijmime dar pokory, aby sme mohli šíriť Ježišovu lásku medzi priateľov aj nepriateľov.

Pane Ježišu Kriste, naplň moje srdce láskou, ktorá mi "vyhrnie rukávy" k umývaniu nôh druhých na Tvoju slávu.

Myšlienka: Vďaka láske sa Ježiš pokoril a umyl učeníkom nohy.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny