Chlieb náš každodenný


Pondelok 14. októbra 2019

Jób 12,7-10

Mt 20,17-28

Opýtaj sa zvierat

"Však už len zvierat sa opýtaj a poučia ťa, nebeského vtáctva a porozpráva ti..." (Jób 12,7).

Vnúčatá nadšene hľadeli zblízka na zachráneného orla bieleho. Dokonca sa ho mohli dotknúť. Keď dobrovoľníčka v zoo rozprávala o zdatnom operencovi usadenom na jej ramene, prekvapilo ma, že rozpätie jeho krídel je až dva metre, ale kvôli dutým kostiam váži iba 4 kilá.

Pripomenulo mi to mohutného orla, ktorého som videl krúžiť nad jazerom, pripraveného zaútočiť na korisť a schmatnúť ju pazúrmi. Potom som si v hlave vybavil ďalšieho veľkého vtáka - volavku s nohami ako paličky, ktorú som zazrel nehybne stáť na brehu rybníka. Bola pripravená vnoriť dlhý zobák do vody. To sú iba dva z takmer desaťtisíc druhov vtákov, ktoré dokážu nasmerovať naše myšlienky na Stvoriteľa.

V knihe Jóba priatelia diskutovali o dôvodoch jeho utrpenia a pýtali sa: "... Vystihneš dokonalosť Všemohúceho?" (Jób 11,7). Jób im odpovedal: "Však už len zvierat sa opýtaj a poučia ťa, nebeského vtáctva a porozpráva ti" (12,7). Zvieratá svedčia o pravde, že Boh navrhol svoje stvorenie, záleží Mu na ňom a má Ho pod kontrolou: "V Jeho ruke je duša všetkého živého a duch každého ľudského tela" (v. 10). Keďže sa Boh stará o vtáky (Mt 6,26; 10,29), môžeme si byť istí, že miluje a záleží Mu aj na tebe i mne, aj keď určitým situáciám nerozumieme. Pozri sa naokolo a uč sa o Ňom.

Drahý Pane, otvor nám oči, aby sme videli Tvoje stvorenie a naučili sa od neho o Tebe viac.

Myšlienka: Boží svet nás učí o Ňom.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny