Chlieb náš každodenný


Sobota 31. októbra 2020

Jn 20,24-29

Sk 21,27-40

Príbehy za jazvami

"... Pozri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!" (Jn 20,27)

Motýľ poletoval sem a tam okolo maminých fialiek. Ako dieťa som ho túžila chytiť. Rozbehla som sa z dvora do kuchyne a vzala som sklenený zaváraninový pohár, no počas behu som sa potkla a tvrdo som dopadla na betónový chodník. Pohár sa mi rozbil pod zápästím a zanechal škaredý rez, ktorý si vyžadoval osemnásť štichov. Dnes sa mi po zápästí tiahne jazva v tvare húsenice, rozprávajúca príbeh zranenia aj uzdravenia.

Keď sa Ježiš po smrti zjavil učeníkom, mal na tele jazvy. Ján zaznamenáva, ako Tomáš chcel vidieť "... na Jeho rukách stopy po klincoch..." a ako ho Ježiš následne vyzval: "... Daj si sem prst a pozri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku!..." (Jn 20,25; 27). Vstal z mŕtvych s viditeľnými jazvami po utrpení, aby dokázal, že je ten istý Ježiš.

Ježišove jazvy dokazujú, že je Spasiteľ a hovoria tiež príbeh nášho spasenia. Stopy po prebodnutí Jeho rúk i nôh a priehlbina na Jeho boku odhaľujú príbeh bolesti spôsobenej, prekonanej, a napokon uzdravenej kvôli nám. Urobil to, aby sme mohli byť skrze Neho obnovení a očistení.

Ó Ježišu, milujem Tvoj príbeh obetovania sa. Prosím, nauč ma prostredníctvom neho milovať Ťa viac a viac.

Na zamyslenie: Ako môžu Spasiteľove jazvy uzdraviť rany, ktoré sme my utrpeli? Prinesieš Mu dnes svoje zranenia?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny