Chlieb náš každodenný


Sobota 16. februára 2019

Lv 19,33-34

Oz 1,1-2,1

Miluj každého

"Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Miluj ho ako seba samého..." (Lv 19,34).

Navštevujem spoločenstvo veriacich, ktoré sa nachádza v rozľahlom otvorenom priestranstve na ostrove Singapur. Pred nejakým časom sa ľudia zo zahraničia, pracujúci v našej krajine, začali každú nedeľu zúčastňovať na občerstvení, ktoré sme po bohoslužbách pripravovali.

Členovia zboru reagovali rôzne. Niektorých hneval neporiadok, ktorý za sebou návštevníci zanechali. Iní však videli obrovskú príležitosť v službe iným, a to prejavením pohostinnosti skupine neznámych ľudí.

Izraeliti museli za svojich čias čeliť podobným problémom. Po usadení sa v novej krajine zápasili s tým, ako sa priblížiť ostatným ľuďom. Boh im však vyslovene nariadil, aby sa k cudzincom správali ako k svojim vlastným a milovali ich ako samých seba (Lv 19,34). Mnohé z Jeho zákonov sa zameriavali špeciálne na cudzincov: nemalo sa s nimi zle zaobchádzať ani ich utláčať, ale milovať a pomáhať (Ex 23,9;

Dt 10,19). Po niekoľkých storočiach nám Ježiš prikázal to isté: milovať svojich blížnych ako seba samých (Mk 12,31). Osvojme si Božie srdce plné nesebeckej lásky k druhým a majme na pamäti, že aj my sme len hosťami tejto zeme. Napriek tomu nás však Boh miluje ako svoj ľud a správa sa k nám ako k vlastným.

Otče, každého jedného z nás si utvoril na svoj obraz. Daj nám lásku k cudzincom, nech hľadáme príležitosti svedčiť im Tvojou láskou.

Myšlienka: Prijatie Božej lásky voči nám je kľúčom ako milovať druhých.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny