Chlieb náš každodenný


Nedeľa 1. októbra 2023

Mt 7,15-20

Ž 104

Pozri sa na ovocie

„Po ovocí ich poznáte...“ (Mt 7,16).

„A teraz poprosím, aby vstal skutočný... [doplníme meno]“. takto končí každá epizóda relácie „S pravdou von“, ktorú rád sledujem. Štyri známe osobnosti kladú otázky trom ľuďom, ktorí o sebe tvrdia, že sú istou konkrétnou osobou. Pravdaže, dvaja z nich sa za neho iba vydávajú a porota musí zistiť, kto je skutočný a kto to len predstiera. Niektorí „herci“ dokážu výborne predstierať, vďaka čomu je tento program zábavný.

Pri „falošných učiteľoch“ je rozlišovanie „kto je kto“ dosť vzdialené od zábavných televíznych programov. Môže byť však rovnako náročné, ale zároveň podstatne dôležitejšie. „Draví vlci“ k nám často prichádzajú v „ovčom rúchu“ a Ježiš upozorňuje, aby si „dali pozor“ aj tí z nás, ktorí sú múdri“ (Mt 7,15). Najlepším testom nie sú ani tak dobré otázky ako skôr dobré oči. Pozrite sa na ich ovocie a podľa toho ich spoznáte (v. 16–20).

Písmo nám pomáha vidieť dobré a zlé ovocie. Dobro vyzerá ako „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie“ (Ga 5,22–23). Musíme si dávať veľký pozor, pretože vlci sú podvodníci. Ako veriaci, naplnení Duchom Svätým, slúžime pravému Dobrému Pastierovi, ktorý je „plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14).

Náš dobrý Pastier, prosíme o vnímavosť a pozornosť voči ľuďom, nech ich dokážeme rozlišovať a všímať si ich dobré ovocie.

Na zamyslenie: Kedy si stretol „vlka v ovčom rúchu“? Ako vyzerá jeho „ovocie“?


Výber dňa:

Vyber dátum


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001