Chlieb náš každodenný


Streda 19. júna 2019

Mt 7,1-6

1Sam 14,24-52

Obmedzený úsudok

"Nesúďte, aby ste neboli súdení" (Mt 7,1).

Bola som zaujatá telefonovaním, a predsa som dokázala rýchlo posúdiť každého, koho som videla prechádzať ulicou popri mne. "Ako môžu ľudia pozerať do mobilov aj pri prechádzaní cez cestu a neboja sa, že ich zrazí auto?" hovorila som si. "Nestarajú sa o vlastnú bezpečnosť?" Jedného dňa, keď som prechádzala malou uličkou, bola som taká zahĺbená písaním správy do môjho mobilu, že som si nevšimla auto, ktoré prichádzalo z ľavej strany. Som rada, že vodič ma zbadal a okamžite zabrzdil.

Zahanbila som sa. Prst mojej spravodlivosti sa zrazu obrátil proti mne. Súdila som iných a sama som robila to isté. Moje pokrytectvo je spôsob zmýšľania, o ktorom Ježiš hovoril v Kázni na hore: "Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata" (Mt 7,5). Mala som "v oku brvno", slepú škvrnu, cez ktorú som posudzovala iných svojím obmedzeným úsudkom.

Ježiš povedal: "Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení" (Mt 7,2). Predstava znechuteného pohľadu vodiča, ktorý musel rýchlo zabrzdiť, keď som mu vbehla do cesty, mi pripomína posudzujúce pohľady, ktoré som rozdávala ľuďom zaujatým svojimi telefónmi.

Nikto z nás nie je dokonalý. Ale občas na to zabúdam, keď vo svojej náhlivosti súdim iných. Všetci potrebujeme Božiu milosť.

Nebeský Otče, prosím Ťa, pomôž nám, aby sme boli rýchlejší potešovať a povzbudzovať, a pomalší súdiť iných.

Myšlienka: Nebuď náhlivý v posudzovaní iných.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny