Chlieb náš každodenný


Nedeľa 16. decembra 2018

Nah 1,7-2,1

Ž 33

3.adventná nedeľa

Dobré správy

"Hľa, na vrchoch nohy blahozvesta, ktorý ohlasuje pokoj..." (Nah 2,1).

Z internetu, televízie, rádia a mobilných zariadení sme neustále zasypávaní správami. Väčšina z nich je o tom, čo je zlé - kriminalita, terorizmus, vojna, či ekonomické problémy. Z času na čas však do najtemnejších chvíľ smútku a beznádeje zablúdia i dobré správy, príbehy nesebeckých činov, významný medicínsky objav, alebo kroky k mieru vo vojnou ohrozených oblastiach. Slová dvoch mužov, zaznamenané v Starom zákone, priniesli veľkú nádej ľuďom, ktorí sa obávali konfliktu.

Keď Náhum opisoval Boží súd, prichádzajúci na neľútostný a mocný národ, povedal: "Hľa, na vrchoch nohy blahozvesta, ktorý ohlasuje pokoj..." (Nah 2,1). Táto správa priniesla nádej všetkým kruto utláčaným.

Podobná veta sa objavuje aj v knihe Izaiáša: "Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha, ktorý ohlasuje spásu..." (Iz 52,7)

Prorocké slová Náhuma i Izaiáša, slová nádeje, našli svoje konečné naplnenie v čase prvých Vianoc, keď anjel povedal pastierom: "... Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán..." (Lk 2,10-11).

Najdôležitejší titulok v našich každodenných životoch je tá najlepšia správa, aká kedy bola vyslovená: Narodil sa Kristus, Spasiteľ!

Pane, oslavujeme Ťa za dobrú správu o Ježišovom narodení a za Jeho prítomnosť v našich životoch.

Myšlienka: Narodenie Ježiša je tá najlepšia správa, aká bola kedy prijatá!


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny