Chlieb náš každodenný


Nedeľa 25. augusta 2019

1Krn 29,1-14

Ž 101

Štedrí darcovia

"Keďže všetko od Teba pochádza, dali sme ti vlastne z Tvojho" (1Krn 29,14).

Ľudia, ktorí stáli vo vedení nášho zboru hovorili o tom, čo všetko už Boh doteraz vykonal a navrhli, aby sme postavili nové priestory, ktoré by nám pomohli lepšie slúžiť nášmu okoliu. Zároveň chceli prví venovať financie na túto stavbu. Zo začiatku bolo moje srdce plné sebectva a nechcela som obetovať viac peňazí ako sme sa pôvodne s manželom rozhodli. No tak či tak sme súhlasili, že sa budeme za tento projekt modliť. Neskôr sme uvažovali nad tým, čo všetko nám Boh dáva, až sme nakoniec pristúpili k rozhodnutiu pravidelne mesačne venovať určitú čiastku. V konečnom dôsledku dary celej zborovej rodiny stačili na dokončenie budovy.

Som vďačná za mnoho spôsobov, ktorými si Boh od prvého dňa používa nové priestory na zasiahnutie nášho okolia. Pripomína mi to iného štedrého darcu - kráľa Dávida. Hoci ho Hospodin nevybral, aby Mu postavil chrám, Dávid doň investoval všetky svoje prostriedky (1Krn 29,1-5). Ďalší vodcovia a ľud, ktorému slúžili, tiež štedro dávali (v. 6-9). Kráľ vyhlásil, že to čo darovali, najprv dostali od Boha -

Stvoriteľa, Udržiavateľa a Majiteľa všetkého (v. 10-16). Keď si uvedomíme, že všetko patrí Bohu, môžeme vďačne, štedro a verne dávať na potreby iných. Môžeme dôverovať Pánovi, že sa o nás postará - možno aj cez štedrosť iných, ktorí nám pomôžu, keď budeme v núdzi.

Pane, prosíme Ťa, pomôž nám pamätať na to, že všetko Ti patrí a pomôž nám dávať Ti "naše všetko" ochotne a nezištne.

Myšlienka: Boh dáva prvý a vždy viac ako tí najštedrejší darcovia.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny