vCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
marec 2021
Motivačný víkend pre manželov 1 Chata Komenského - Račkova dolina 18.03. - 21.03.2021
apríl 2021
Spoločná Veľkonočná bohoslužba BJB v SR Online 02.04.2021
Diskusná konferencia delegátov zborov Videokonferencia 10.04.2021
Spolu v misii / Deň misie BJB - 23.04. - 25.04.2021
máj 2021
Konferencia delegátov zborov (KDZ) - 22.05.2021
jún 2021
Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami Chata Komenského - Račkova dolina 11.06. - 13.06.2021
Konferencia sestier Košice-Online 19.06.2021

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk