COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
január 2023
Aliančný modlitebný týždeň 2023 - 08.01. - 15.01.2023
február 2023
Národný týždeň manželstva - 13.02. - 19.02.2023
Mládežnícka konferencia - 24.02. - 26.02.2023
marec 2023
Motivačný víkend pre manželov Chata Komenského - Račkova dolina 23.03. - 26.03.2023
apríl 2023
Máme čo zvestovať Chata Komenského - Račkova dolina 13.04. - 15.04.2023
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná) - 22.04.2023
máj 2023
Česko-slovenská konferencia sestier Nesvady 05.05. - 07.05.2023
Konferencia delegátov zborov - 27.05.2023
jún 2023
Víkend služobníkov BJB s rodinami Chata Komenského - Račkova dolina 16.06. - 18.06.2023
august 2023
Celoslovenský kemp mládeže - 30.08. - 03.09.2023
september 2023
Konferencia pre seniorov Chata Komenského - Račkova dolina 06.09. - 09.09.2023
október 2023
Deň vďačnosti za kazateľov a služobníkov - 01.10.2023
Motivačný víkend pre manželov Chata Komenského - Račkova dolina 12.10. - 15.10.2023
Deň diakonie - 15.10.2023
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná) - 21.10.2023
november 2023
Konferencia delegátov zborov (per rollam) - 18.11.2023
Time out pracovníkov BJB Chata Komenského - Račkova dolina 19.11. - 20.11.2023
Víkend pre pracovníkov s mládežou - 24.11. - 26.11.2023

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk