COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
február 2022
Time Out (Račkova dolina; náhradný termín za 2021) Račkova dolina 13.02. - 14.02.2022
marec 2022
Motivačný víkend pre manželov (Račkova dolina) Račkova dolina 24.03. - 27.03.2022
apríl 2022
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná) Banská Bystrica 23.04.2022
Máme čo zvestovať (Račkova dolina) Račkova dolina 28.04. - 30.04.2022
máj 2022
Deň misie BJB - 06.05. - 08.05.2022
50. výročie založenia speváckeho zboru JAS Praha 20.05. - 22.05.2022
Konferencia delegátov zborov / Voľby do orgánov BJB (prezenčná) - 28.05.2022
jún 2022
Spolu v misii (Račkova dolina) Račkova dolina 04.06.2022
Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami (Račkova dolina) Račkova dolina 10.06. - 12.06.2022
Mládežnícka konferencia - 17.06. - 19.06.2022
august 2022
Celoslovenský kemp mládeže - 31.08. - 04.09.2022
september 2022
Konferencia pre seniorov (Račkova dolina) Račkova dolina 14.09. - 17.09.2022
Česko-slovenská konferencia sestier (Praha) Praha 23.09. - 25.09.2022
október 2022
Motivačný víkend pre manželov (Račkova dolina) Račkova dolina 06.10. - 09.10.2022
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná) Banská Bystrica 22.10.2022
november 2022
Time out pracovníkov BJB (Račkova dolina) Račkova dolina 13.11. - 14.11.2022
Konferencia delegátov zborov (per rollam) - 19.11.2022
december 2022
Stretnutie pre pracovníkov s mládežou Banská Bystrica 10.12.2022
február 2023
Mládežnícka konferencia - 24.02. - 26.02.2023
marec 2023
Motivačný víkend pre manželov Chata Komenského - Račkova dolina 23.03. - 26.03.2023
apríl 2023
Máme čo zvestovať Chata Komenského - Račkova dolina 13.04. - 15.04.2023
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná) - 22.04.2023
máj 2023
Česko-slovenská konferencia sestier Nesvady 05.05. - 07.05.2023
Konferencia delegátov zborov - 27.05.2023
jún 2023
Víkend služobníkov BJB s rodinami Chata Komenského - Račkova dolina 16.06. - 18.06.2023
august 2023
Celoslovenský kemp mládeže - 30.08. - 03.09.2023
september 2023
Konferencia pre seniorov Chata Komenského - Račkova dolina 06.09. - 09.09.2023
október 2023
Deň vďačnosti za kazateľov a služobníkov - 01.10.2023
Motivačný víkend pre manželov Chata Komenského - Račkova dolina 12.10. - 15.10.2023
Deň diakonie - 15.10.2023
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná) - 21.10.2023
november 2023
Konferencia delegátov zborov (per rollam) - 18.11.2023
Time out pracovníkov BJB Chata Komenského - Račkova dolina 19.11. - 20.11.2023
Víkend pre pracovníkov s mládežou - 24.11. - 26.11.2023

Copyright © 2022 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk