Tlač
Kategória: Bratská jednota baptistov  BWA - Svetová baptistická aliancia  EBF - Európska baptistická federácia  Evanjelická aliancia v Slovenskej republike  Ekumenická rada cirkví na Slovensku  Iné 
Názov podujatia Miesto Dátum
január 2022
Aliančný modlitebný týždeň - 09.01. - 16.01.2022
február 2022
Time Out (Račkova dolina; náhradný termín za 2021) Račkova dolina 13.02. - 14.02.2022
Národný týždeň manželstva - 14.02. - 20.02.2022
marec 2022
Motivačný víkend pre manželov (Račkova dolina) Račkova dolina 24.03. - 27.03.2022
apríl 2022
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná) Banská Bystrica 23.04.2022
Máme čo zvestovať (Račkova dolina) Račkova dolina 28.04. - 30.04.2022
máj 2022
Deň misie BJB - 06.05. - 08.05.2022
50. výročie založenia speváckeho zboru JAS Praha 20.05. - 22.05.2022
Konferencia delegátov zborov / Voľby do orgánov BJB (prezenčná) - 28.05.2022
jún 2022
Spolu v misii (Račkova dolina) Račkova dolina 04.06.2022
Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami (Račkova dolina) Račkova dolina 10.06. - 12.06.2022
Mládežnícka konferencia - 17.06. - 19.06.2022
august 2022
Celoslovenský kemp mládeže - 31.08. - 04.09.2022
september 2022
Konferencia pre seniorov (Račkova dolina) Račkova dolina 14.09. - 17.09.2022
Česko-slovenská konferencia sestier (Praha) Praha 23.09. - 25.09.2022
október 2022
Motivačný víkend pre manželov (Račkova dolina) Račkova dolina 06.10. - 09.10.2022
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná) Banská Bystrica 22.10.2022
november 2022
Time out pracovníkov BJB (Račkova dolina) Račkova dolina 13.11. - 14.11.2022
Konferencia delegátov zborov (per rollam) - 19.11.2022
Víkend pre pracovníkov s mládežou - 25.11. - 27.11.2022