Zložky BJB v SR

Odbor mládeže:
Predseda: Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.
tel.: 0905 595 087
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: mladez.baptist.sk

 

Odbor pre prácu s deťmi:
Predsedníčka: Ester Handzušová
tel.: 0903 636 788
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: odborprepracusdetmi.baptist.sk

Odbor sestier:

Predsedníčka: Ruth Maďarová
tel.: 0903 901 258
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Misijný odbor:

Zastupujúci tajomník pre misiu: Tomáš Valchář
tel. 0905 432 052

Odbor pastorácie a poradenstva:

Kontakt: Mgr. Vladimír Boško
Boženy Nemcovej 3
962 31 Sliač
tel. 0918 437 966
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Manželstvá a rodiny:

Web stránka: www.nasemanzelstvo.sk

Teologická komisia:

Administrátor: Mgr. Tomáš Kohút
Sokolská 12
984 01 Lučenec
tel.: 047/ 4332 265, 0903 562 630
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zástupca Rady BJB: ThDr. Darko Kraljik
Petőfiho 7
947 03 Hurbanovo-Bohatá
tel: 0904 234 172
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Historická komisia:

Predseda: Pavol Kopčok
tel.: 02/ 4598 7203, 0905 752 590
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Minulosť slovenských baptistov - „Minulosť slovenských baptistov“ je komunita, v ktorej je možné vzájomnou komunikáciou a pomocou oživovať poznanie o nedávnej, či dávnejšej existencii a minulosti jednotlivcov a zborov slovenských baptistov.

Komisia pre tvorbu Ústavy BJB:

Predseda:


 

Kontrolná a rozhodcovká komisia:

Predseda:
členovia: Milan Hrivnák, Dalibor Smolník, Dušan Uhrin

Spevníková komisia:

Slávo Král
tel.: 0903 906 986
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


 

Revízna komisia:

Predseda:
Členovia: email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zuzana Dóczéová, Jarmila Lukáčová, Zdenko Podobný

 


 

Chata Komenského:

Račkova dolina
032 42 Pribylina
Od 1.7.2004 Chatu Komenského spravuje IN Network Slovakia, n.o.
Web: http://www.innetwork.sk/, http://www.rackova.sk/
Chata Komenského - Kresťanské rekreačné a konferenčné centrum
Vedúca zariadenia: Ing. Anna Trnavská
tel.: 044/ 5293 292, 0903 501 852
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


 

Diakonia:

Predseda: ThMgr. Pavel Pivka
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Diakonické združenie Rodina:

Poštová 57
900 27 Bernolákovo

JAS - spevácky zbor BJB:

Vedúci, dirigent: Branislav Kráľ
Borekova 32
821 06 Bratislava
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Duchovný vedúci: Timotej Hanes
Vladimíra Clementisa 1164/17
050 01 Revúca
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Organizačný vedúci: Robert Pokorný
Miloslavov 179
900 42 Miloslavov
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


 

 

Rozsievač:

Redakcia a administrácia:
Bratská jednota baptistov, Rada v SR,
Súľovská 2, 821 05 Bratislava,
tel./fax +421 902 815 188.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predseda Redakčnej rady: Ján Szőllős
Šéfredaktorka: Marie Horáčková
Redakčná rada: S.Baláž, M.Kešjarová, V.Pospíšil, E.Pribulová, L.Podobná
Grafická koncepcia časopisu: Ján Boggero
Jazyková a redakčná úprava: J.Cihová, M.Horáčková, L.Miklošová
Vychádza desaťkrát do roka.
SSN 02316919 – MK SR 699/92

 

Copyright © 2018 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk