Zložky BJB v SR

Odbor mládeže:
Predsedníctvo:
Filip Čurilla, Peter Nagy, Richard Nagypál, Zoltán Kakaš
tel.: 0944 368 126
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor služby deťom:
Kontakt: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Daša Leeder
Radvanská 14
974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 944 647 684
Mgr. Daniela Masariková, PhD.
Kordíky 1058
976 34 Kordíky
Tel.: +421 948 021 318
web: odborsluzbydetom.baptist.sk

 

Odbor sestier:

Predsedníčka:
Drahomíra Čurillová
tel.: 0905 973 815
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Členky:
Jarmila Cihová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Katarína Slížiková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Ľudmila Sýkorová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Misijný odbor:

Koordinátor pre misiu: Bc. Samuel Cekov
Mgr. Ľubomír Pál
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor kazateľov, misijných pracovníkov a pracovníkov misijno-teologického vzdelávania:

Predseda: Predseda Rady BJB
 

Odbor revitalizácie zborov BJB:

Kontakt: Mgr. Ľubomír Pál
tel.: 0907 568 885
Súčasní členovia odboru revitalizácie BJB (2019-2020):
Mgr. Michal Kevický, ThDr. Darko Kraljik, Bc. Zoltán Kakaš, Mgr. Ľubomír Pál, Mgr. Miroslav Tóth

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vzdelávací inštitút BJB EQUIP:

Kontakt: ThDr. Darko Kraljik
tel.: 0904 234 172, 0950 382 220
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odbor diakonie:

Predseda odboru diakonie: Mgr. Pavel Pivka
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Diakonické združenie RODINA:

Sídlo: Poštová 57, 900 27 Bernolákovo
IČO: 30842956
Právna forma: Občianske združenie

 

Účelové zariadenie RODINA:

Sídlo: Súľovská 2, 821 05 Bratislava
IČO: 53465156

Riaditeľka: Mgr. Lea Miklošová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: 0903 311 822

Web: rodina.baptist.sk

 

Odbor pastorácie a poradenstva:

Kontakt: Mgr. Vladimír Boško
Boženy Nemcovej 3
962 31 Sliač
tel. 0918 437 966
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Manželstvá a rodiny:

Web stránka: www.nasemanzelstvo.sk

Kontakt: Mgr. Ivan Staroň
Nešporova 1367/34
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 0905 622 900
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Teologická komisia:

Administrátor: 

Zástupca Rady BJB: ThDr. Darko Kraljik
Poštová 55A
900 27 Bernolákovo
tel.: 0904 234 172, 0950 382 220, 02/5262 5416
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Súčasné zloženie teologickej komisie BJB
Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
ThDr. Darko Kraljik

 

Historická komisia:

Kontakt: Mgr. Ľubomír Pál
tel.: 0907 568 885
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Predseda: Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Historická komisia BJB pracuje v zložení:
Alexander Koloman Erdélyi, Zorka Fedáková, Ján Szőllős

 

Komisia pre tvorbu Ústavy BJB:

Predseda:


 

Komisia pre správu majetku BJB v Bernolákove

Predseda:


 

Kontrolná a rozhodcovká komisia:

Členovia: Ján Szőllős
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Revízna komisia:

Členovia: Ľubomíra Kohútová, Liana Matušeková, Zdenko Podobný
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Chata Komenského:

Račkova dolina
032 42 Pribylina
Od 1.7.2004 Chatu Komenského spravuje IN Network Slovakia, n.o.
Web: http://www.innetwork.sk/, http://www.rackova.sk/
Chata Komenského - Kresťanské rekreačné a konferenčné centrum
Vedúca zariadenia: Ing. Anna Trnavská
tel.: 044/ 5293 292, 0903 501 852
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

JAS - spevácky zbor BJB:

Vedúci, dirigent: Branislav Kráľ
Borekova 32
821 06 Bratislava
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Duchovný vedúci: Timotej Hanes
Vladimíra Clementisa 1164/17
050 01 Revúca
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Organizačný vedúci: Robert Pokorný
Lesná ulica 179/4
900 42 Miloslavov
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Rozsievač:

Redakcia/administrácia: Bratská jednota baptistov, Rada v SR, Súľovská 2, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.+421 903 311 822, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predseda Redakčnej rady: Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc.
Šéfredaktorka: Marie Horáčková
Redakčná rada: E. Pribulová, D. Jersáková, M. Jersák, T. Balcová
Grafické spracovanie: Maroš Kohút
Jazyková a redakčná úprava: J. Cihová, M. Horáčková, E. Pribulová

Vychádza 11-krát do roka.
SSN 02316919 – MK SR 699/92

 

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk