Chlieb náš každodenný


Pondelok 15. augusta 2022

Sk 4,32-35

1Krľ 18,20-46

Šírenie milosti

"... Na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi netrpel biedou..." (Sk 4,33-34).

Náš syn pred adopciou strávil rané roky života v detskom domove. Skôr, ako sme spolu odišli domov, sme chceli vyzdvihnúť jeho osobné veci. Žiaľ, žiadne nemal. Vymenili sme jeho staré oblečenie za nové a niečo sme nechali aj pre ostatné deti. Hoci ma trápilo, že mal toho tak málo, tešila som sa z toho, že sme teraz mohli uspokojiť jeho fyzické aj emocionálne potreby.

O pár rokov neskôr sme narazili na človeka, ktorý robil zbierku na pomoc rodinám v núdzi. Syn nadšene daroval svoje plyšové zvieratká a prispel aj zopár mincami. Vzhľadom na jeho minulosť mohol mať (pochopiteľne) sklon pevne sa pridŕžať svojho majetku.

Páči sa mi predstava, že dôvod jeho štedrej reakcie bol rovnaký ako v ranej cirkvi: "... Na všetkých spočívala veľká milosť..." A nikto medzi nimi nemal nedostatku (Sk 4,33-34). Ľudia ochotne predali svoje vlastníctvo, aby uspokojili potreby jeden druhého.

Keď začneme vnímať potreby iných, či už materiálne alebo nehmotné, túžim, aby na nás spočinula veľká Božia milosť a aby sme zareagovali ako oni: dobrovoľne dávali zo srdca núdznym. tak sa ako spoluveriaci v Ježiša stávame nádobami Božej milosti, "jedno srdce a duša" (v. 32).

Drahý Bože, ďakujem, že ma hojne obdarúvaš, vrátane nehmatateľného, ale neporovnateľného daru milosti. Pomôž mi deliť sa s tým, čo si mi dal a dôverovať, že naplníš moje potreby a uspokojíš aj ľudí okolo mňa.

Na zamyslenie: Akými spôsobmi vnímaš, že na tebe spočíva veľká Božia milosť? S čím by si sa mohol podeliť s ostatnými a šíriť tak Jeho milosť?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001