Chlieb náš každodenný


Piatok 8. decembra 2023

Rút 2,15-20

Mt 21,33-46

Inšpirácia v bufete

„…Nech ťa hojne odmení Hospodin… ku ktorému si prišla, aby si uňho našla útočisko“ (Rút 2,12).

Magda si v bufete rýchleho občerstvenia položila jedlo na prázdny stôl. Keď zahryzla do žemle, všimla si mladého muža sediaceho neďaleko. Mal špinavé oblečenie, mastné vlasy a v ruke zvieral prázdny umelý pohár. Očividne bol hladný. Ako by mu mohla pomôcť? Dať mu nejaké peniaze? to asi nebude múdre. zaplatiť mu obed?

Práve vtedy si spomenula na príbeh rút, kde Boaz, bohatý gazda, pozval chudobnú prisťahovanú vdovu, aby zbierala klasy na jeho poliach. Svojim sluhom dal príkaz: „Nechajte ju paberkovať a dovoľte jej zbierať aj medzi snopmi. Schválne jej vyťahujte klasy aj zo snopov a nechajte tak. Nech ich zbiera, neokrikujte ju!“ (rút 2,15–16). V spoločnosti, kde bolo prežitie ženy úplne závislé od mužského zaopatrenia, bol Boaz príkladom Božej láskavej starostlivosti. Boaz sa napokon oženil s rút a tým ju vyslobodil z ťažkej situácie (4,9–10).

Keď Magda dojedla žemľu, zobrala svoj nedotknutý balíček hranolčekov a podala ho hladnému mužovi. Ak chce, môže si vziať z tohto „poľa“. Príbehy Písma zjavujú Božie srdce a sú pre nás inšpiráciou aj pri hľadaní nápaditých riešení pomoci iným.

Drahý Otče, ukáž mi, komu mám dnes prejaviť Tvoju lásku.

Na zamyslenie: Je v tvojom okolí niekto, koho by si mohol pozvať, aby si „nazbieral“ z toho, čo Ti milostivý Boh dal? Pros Pána Boha, aby ti ukázal, na ktoré potreby ľudí okolo teba by si mohol reagovať Božou láskou.


Výber dňa:

Vyber dátum


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001