Chlieb náš každodenný


Streda 7. decembra 2022

Dt 15,7-11

Iz 7,10-25

Starostlivosť o núdznych

"... Preto ti prikazujem: Vo svojej krajine ochotne otváraj ruku núdznemu a chudobnému bratovi" (Dt 15,11).

Evan Summers išiel otvoriť dvere svojho domu a našiel tam stáť Sally, slabučkú ženu, ktorá sa pravidelne uňho zastavovala po prázdne fľaše, ktoré následne vymieňala za drobné. Bol to jej hlavný zdroj príjmu. Evan dostal nápad. "ukázali by ste mi, kde spávate?" opýtal sa. Sally ho zaviedla ku kúsku špinavej plochy, asi 2x2 m vedľa jedného domu. Summersovi jej prišlo ľúto a postavil jej domček - jednoduchý prístrešok, aby mala priestor aspoň na bezpečný spánok. Summers sa spojil s miestnymi zbormi a založil fond na poskytnutie pozemkov na postavenie viacerých útulkov pre bezdomovcov.

V Biblii nachádzame mnohé pripomienky Božiemu ľudu, aby sa starali o núdznych. Keď Boh prehovoril skrze Mojžiša, aby pripravil Izraelitov na vstup do zasľúbenej zeme, povzbudil ich, aby sa zaujímali o chudobného: "Štedro mu otvor svoju ruku a požičaj mu, čo mu chýba" (Dt 15,8). V texte sa tiež poznamenáva, že "chudobní nevymiznú z krajiny..." (v. 11). Vôbec nemusíme ísť ďaleko, aby sme sa presvedčili o pravdivosti daného výroku. Boh súcitne povolal Izraelitov k ochotnému dávaniu (v. 11) a rovnaká výzva platí aj pre nás.

Každý potrebuje jedlo, strechu nad hlavou a vodu. Aj keď nemáme toho veľa, poprosme Boha, aby nás viedol pri využití aspoň toho mála, čo máme, na pomoc druhým - či už je to obložený chlebík alebo teplý zimný kabát. Malé veci môžu mať veľký dopad.

Pane Ježišu, prosím, odhaľ mi spôsoby, ako môžem pomôcť ľuďom naokolo. Prosím o ochotné srdce.

Na zamyslenie: Videl si alebo poznáš niekoho v núdzi? Ako by si mu mohol dnes pomôcť?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001