Chlieb náš každodenný


Streda 31. mája 2023

Ž 107,23-32

1Kor 1,26-2,5

Nádej preniká cez búrky

„Víchricu zmenil na vánok, vlny sa utíšili“ (Ž 107,29).

Niekoľkým lovcom búrok sa podarilo natočiť videá a urobiť fotografie dúhy vedľa tornáda. Na jednom videu sa dlhé stonky pšenice na poli skláňajú pod silou víriaceho vetra. Na pozadí sivej oblohy zažiari nádherná dúha a dotkne sa tornáda. Na inom videu stoja na okraji cesty náhodní diváci a pozorujú nehybný symbol nádeje vedľa krútiaceho sa lievikovitého oblaku.

V Žalme 107 žalmista ponúka nádej a povzbudzuje nás, aby sme sa v ťažkých časoch obrátili k Bohu. Opisuje, ako boli niektorí uprostred búrky a „ich múdrosť bola v koncoch” (v. 27). „Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vyviedol z úzkostí“ (v. 28).

Boh rozumie, že pre Jeho deti je niekedy ťažké cítiť nádej, keď život pripomína búrku. Potrebujeme si pripomínať Jeho vernosť, najmä vtedy, keď je horizont temný a búrlivý. Či už búrka prichádza ako závažné prekážky v živote, ako citový zmätok alebo duševný stres, Boh ju môže utíšiť „na vánok” a doviesť nás do bezpečia (v. 29–30). Hoci možno úľava nepríde takým spôsobom alebo v tom čase, kedy by sme si to želali, môžeme dôverovať Bohu, že dodrží sľuby, ktoré dal v Písme. Jeho stála nádej preniká cez všetky búrky.

Milujúci Bože, ďakujem Ti, že čokoľvek sa deje v mojom živote, Ty si Darcom nádeje.

Na zamyslenie: Kedy bolo pre teba ťažké cítiť nádej počas životnej búrky? Ako Ti Boh pripomínal svoje sľuby cez Písmo a svoj ľud, keď si potreboval iskru nádeje?


Výber dňa:

Vyber dátum


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001